Přeskočit na obsah

MPO ČR — OP TAK — Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I.

Cílem výzvy je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 4. 2024; 10:00:00 do 30. 12. 2024; 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • a) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;
 • b) Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu ekonomické činnosti6 Rozvod elektřiny – 35.13. ve které je realizován projekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanou aktivitou je posílení distribučních sítí na všech napěťových hladinách a navýšení jejich připojitelného výkonu formou.
 • a) Modernizace silové (konvenční) infrastruktury:
  • Podporovány budou tyto opatření:
  • Posílení venkovního vedení.
  • Posílení kabelového vedení.
  • Výstavba a modernizace rozvodny.
  • Výstavba a modernizace elektrické stanice e (stavební část, technologie). 
  • Nákup a instalace rozváděčů.
  • Nákup a instalace transformátorů.
  • Nákup a instalace vnitřní TS, kobky TS, dovybavení TS.
  • Nákup a instalace přípoložek trubky HDPE a optického kabelu.
  • Nákup a instalace trafostanice (TS) stožárové, kioskové a zděné.
 • b) Instalace chytrých prvků distribučních sítí.
 • Podporovány budou tyto opatření:
  • Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních.
  • Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic.
  • Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládání.
  • Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou automatizací prvků distribuční soustavy.
  • Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě.
  • Osazení distribučních transformátorů s automatickou regulací pod zatížením.
  • Osazení linkových kondicionérů na vedeních.
  • Nasazení automatického řízení úrovně napětí.
  • Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině.
  • Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.
  • Realizace technologie inteligentního měření včetně komunikačních jednotek, odečtové centrály a úprav technického dispečinku.
  • Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.
  • Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích, uzlových a vybraných koncových odběrných a předávacích místech.
  • Osazení bateriové akumulace pro potřeby vyrovnání toků ve vymezené distribuční oblasti a zlepšení provozních a kvalitativních parametrů lokality.
  • Zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: Dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), osazení měřicími senzory, součtové elektroměry,
  • indikátory poruchových proudů, nadproudů a zemních spojení, datové koncentrátory,
  • komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, modernizace technického dispečinku,
  • implementace a úpravy IT systémů, routery, SW infrastruktura pro sběr a vyhodnocení dat.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1,5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru