Přeskočit na obsah

MPO ČR — OP TAK — Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I.

Cílem výzvy je úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 4. 2024; 10:00:00 do 30. 12. 2024; 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • a) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;
 • b) Je oprávněn k podnikání odpovídajícímu ekonomické činnosti6 Rozvod elektřiny – 35.13. ve které je realizován projekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanou aktivitou je snížení technických ztrát distribučních trafostanic.
 • Podporovány budou tyto opatření:
  • Nákup a instalace transformátorů všech napěťových hladin.
  • Nákup a instalace vnitřní TS, kobky VN TS, dovybavení TS.
  • Nákup a instalace trafostanice (TS) stožárové, kioskové a zděné.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1,5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru