Přeskočit na obsah

MPO ČR — Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ Podpora provozního financování

Záměrem programu je pomoci Vyšším územním samosprávním celkům, krajům mimo území Hl. města Prahy s udržením provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území
se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2022 do 15. října 2022.

Příjemci podpory:

  • Kraj mimo území Hl. města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Záměrem programu je pomoci Vyšším územním samosprávním celkům, krajům mimo území Hl. města Prahy s udržením provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.
  • Cílem je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace určená na Výzvu v roce 2022 je 52 mil. Kč pro Kraje mimo území Hl. města Prahy. Maximální dotace pro kraj činí 4 mil. Kč na tuto výzvu.
  • Na jednu prodejnu smí Kraj použít maximálně 130 000 Kč z programu OBCHŮDEK 2021+ a tyto prostředky budou použity na provozní financování.

Specifika a omezení:

  • Žadatel podá v rámci této Výzvy žádost o platbu od 1. 2. 2023 do 30. 6. 2023.
  • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru