Přeskočit na obsah

MPO ČR Výběrové dotační řízení pro rok 2016 v oblasti ochrany spotřebitele

Dotace na poskytování poradenských služeb, na výchovně-vzdělávací akce a publikační činnost pro zvýšení ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb mohou čerpat nestátní neziskové organizace.

Příjem žádosti:

 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 23. 9. 2015.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o státní dotaci se mohou stát nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a účelová zařízení církví) se sídlem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

 • Poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, pomoc při řešení spotřebitelských sporů s důrazem na seniory a další zvlášť zranitelné spotřebitele.
 • Výchovně — vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele pořádané pro základní, střední, vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost. Realizace vzdělávacích akcí s tematikou ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro různé věkové skupiny obyvatel. Posilování vědomí vlastní odpovědnosti spotřebitelů za ochranu svých oprávněných zájmů.
 • Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, prezentace výsledků získaných na základě odborného i spotřebitelského testování, poskytování informací o nebezpečných výrobcích.
 • Zvyšování finanční gramotnosti spotřebitelů jako nástroj pro posílení jejich rovnoprávného postavení na trhu a omezení zadlužování domácností.
 • Spolupráce s podnikatelskými subjekty včetně jejich svazů a sdružení sledující společné cíle směřující ke kultivaci tržního prostředí.
 • Spolupráce s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi, účast na mezinárodních projektech s tematikou ochrany spotřebitele.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude poskytnuta pouze do 70 % rozpočtových výdajů na schválený projekt. Do 70 % podílu finančních prostředků se započítávají i dotace poskytnuté dalšími ministerstvy (např. MŽP, MŠMT).

Specifika a omezení:

 • Dotace má neinvestiční charakter.
 • Definitivní výběr projektů a výše dotace budou stanoveny nejpozději do konce února 2015 a to také v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru