Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO ČR – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

solar-energy-860205_960_720
Share Button

Dotace na podporu realizaci projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena bude upřesněno.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené IČ či obdobné identifikační číslo jiného státu a je oprávněna k podnikání.
  • Podnikající fyzická osoba tuzemská; Veřejná obchodní společnost; Společnost s ručením omezeným; Společnost komanditní; Akciová společnost; Družstvo; Správa železnic, státní organizace; Zahraniční fyzická osoba; Evropské hospodářské zájmové sdružení; Evropská společnost; Evropská družstevní společnost; Fyzická osoba podnikající bez IČ; Zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.
  • Podpora fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.
  • Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy: 2 mld. Kč.
 • a) Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:
  • 35 % pro fotovoltaické systémy,
  • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy,
  • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.
 • b) Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů projektu:
 • Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.
  • i. Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny bez nákladů souvisejících s akumulací energie s instalovaným výkonem od 1 kWp do 100 kWp.
  • ii. Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny bez nákladů souvisejících s akumulací energie s instalovaným výkonem od 100 kWp do 1000 kWp.
  • iii. Postup stanovení výše celkových způsobilých výdajů nezbytně souvisejících s instalací bateriového uložiště fotovoltaické elektrárny s instalovanou kapacitou od 1 kWh do 1000 kWh.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky.
 • Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh.
 • Nejzazší datum ukončení projektu: 30. 11. 2023

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>