Přeskočit na obsah

MPO — EFEKT — 2B SEMINÁŘE — Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2019

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzické osoby tuzemské, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komory, školské právnické osoby, spolky, zájmová sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.
 • Organizování kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků na danou aktivitu 5 mil. Kč
 • Maximální výše dotace: 
  • Akce bez vložného 80 tis. Kč / den, maximální výše způsobilých výdajů činí 90 %.
  • Akce s vložným 40 tis. Kč / den, maximální výše způsobilých výdajů činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace smí být použita pouze na organizaci akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru