Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO – EFEKT – 2I – Evaluace/potenciál úspor energie ve stavebnictví při využívání tuzemských obnovitelných a druhotných surovin a dopadů na životní prostředí při jejich využití v rámci celého životního cyklu budovy 2021

wormhole-739872__340
Share Button

Dotace je určena na realizaci katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov, stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 15. dubna 2021 31. května 2021.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty, výzkumné ústavy a další právnické osoby specializované na aplikovaný a průmyslový výzkum v oblasti využívání některé z obnovitelných surovin, s vazbou na výrobní a/nebo stavební praxi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na realizaci:
  • katalogu obnovitelných a druhotných surovin s parametry rozhodnými pro výpočet energetické náročnosti budov a identifikace těch, které splňují minimální požadavky energetické náročnosti budov,
  • stanovení nákladů životního cyklu budov (LCC), environmentálních dopadů (LCA) a úspor energií v jednotlivých fázích životního cyklu,
  • návrh způsobu zohlednění LCA a LCC do výpočtu energetické náročnosti budov.
 • Výzkum musí být prováděn ve vazbě na existující národní a EU strategie v oblasti stavebnictví, zvyšování energetické účinnosti a energetické náročnosti budov.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou aktivitu 10 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace 4 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů 90 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (do 31. 12. 2022 u dvouleté formy).
 • Dotace se vztahuje zejména na přípravu a realizaci analýzy zásadních aspektů úspor energií, nákladů životního cyklu budov a environmentálních dopadů při využívání obnovitelných a druhotných surovin ve stavebnictví, zejména dřeva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>