Přeskočit na obsah

MPO- EFEKT — 2I — Vyhodnocení potenciálu úspor energie z realizace opatření doporučených v energetických auditech a územních energetických koncepcích 2021

Dotace je určena na realizaci studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších přepisů a z územních energetických koncepcí zpracovaných dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. Záměrem je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým specialistou v energetickém auditu, nebo která byla identifikována v územní energetické koncepci.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. září 2021 do 10. října 2021.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelské subjekty, vysoké školy, výzkumné ústavy a další právnické osoby podnikající v oblasti hospodaření energií.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na realizaci studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších přepisů a z územních energetických koncepcí zpracovaných dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. Záměrem je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým specialistou v energetickém auditu, nebo která byla identifikována v územní energetické koncepci.
  • Studie zjistí dopad předmětných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. na realizaci energeticky úsporných projektů na energetickém hospodářství podniků spadajících pod předmětnou povinnost realizovat energetický audit a v případě územních energetických koncepcí na daném území.

Forma a výše podpory:

  • Alokace finančních prostředků na danou aktivitu 10 mil. Kč.
  • Maximální výše dotace 300 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů 90 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 1. 1. 2021 — 31. 12. 2021 (do 30. 9. 2022 u dvouleté formy).
  • Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru