Přeskočit na obsah

MPO — EFEKT — NPO 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2023 do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání alokace.
 • Aktuálně výzva POZASTAVENA (vyčerpání alokace).

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení.
 • Obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.
 • Ostatní – fyzická osoba podnikající, spolek, ústav, nadace, nadační fond a evidovaná církevní právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
 • Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu: 50 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 žádost: 550 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 95 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “MPO — EFEKT — NPO 2/2024 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)”

 1. Erik Dostál

  Dobrý den,

  Chtěl bych se Vás zeptat, zda by bylo možné do tohoto programu zahrnout i přístroj, který umí pomocí emisního faktoru společnosti vypočítat Emise CO2 v kg na kWh, na únicích stlačeného vzduchu. Byl jsem v jedné nejmenované firmě, kde bylo s tímto přístrojem provedeno hodinové měření a bylo zjištěno, že díky únikům na stlačeném vzduchu vyprodukují 46 622.1 kgCO2/rok.

  Děkuji za Vaší odpověď a přeji hezký víkend 

  Erik Dostál

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   bohužel, dotace je určena pouze na neinvestiční náklady. Z poskytnuté dotace lze hradit:
   • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;
   • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
   • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;
   • výdaje na certifikaci ISO 50001.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru