Přeskočit na obsah

MPO — EFEKT — NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce (MEK)

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2024 do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec (město, městys, statutární město), městská část, svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu: 250 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace:
  • Oprávněný žadatel do 5 000 obyvatel — 450 tis. Kč, 95 %.
  • Oprávněný žadatel 5 000 — 10 000 obyvatel — 500 tis. Kč, 90 %.
  • Oprávněný žadatel nad 10 000 obyvatel — 550 tis. Kč, 85 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.
 • Dotace je určena na období: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru