Přeskočit na obsah

MPO — NPO — Digitální transformace podniků — SC: 1.5.1.4 Podpora IPCEI v oblasti Mikroelektronika a komunikační technologie

Podpora bude poskytována na výzkumnou a vývojovou fázi projektů IPCEI ME/CT.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. listopadu 2023 do 30. prosince 2023.
 • Poskytovatel podpory prodlužuje lhůtu k podávání žádostí do 15. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední podniky a velké podniky dle rozhodnutí EK SA.101141 (2023/N) z 8. 2023.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou projekty, jež jsou předmětem české části rozhodnutí o notifikaci SA.101141 zaměřené na oblasti designu procesorů a čipů pro umělou inteligenci (AI), designu čipů pro komunikaci (5G, 6G a dalších) a konektivitu, rozvoj a výrobu těchto čipů v Evropě, pokročilých technologií pouzdření pro heterogenní integraci a polovodičových substrátů pro radiofrekvenční a výkonová zařízení, které pomohou obnovit kapacitu v oblastech, ve kterých je Evropa silně závislá na dovozu surovin a technologií a zajistí konkurenceschopnost průmyslu EU na světových trzích. Uvedené aktivity jsou v souladu s “Výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci – RIS3”.
 • Aktivita A
  • Podporovanými aktivitami jsou: Realizace průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a studií proveditelnosti projektů IPCEI ME/CT, jež jsou uvedeny v rozhodnutí EK SA.101141 (2023/N).
 • Aktivita B
  • Podporovanými aktivitami jsou: Realizace průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a studií proveditelnosti ve smyslu Článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, projektů IPCEI ME/CT, jež jsou uvedené v rozhodnutí EK SA.101141 (2023/N) jako asociované.
  • Dokončením fáze průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a studií proveditelnosti se rozumí realizace části projektu, u něhož je dosaženo stanoveného druhu výsledku, tj. pilotního řešení. Pilotní řešení je specifikováno u každého projektu v materiálu předloženém k notifikaci SA.101141 (2023/N), u asociovaných projektů v rámci prenotifikačního procesu (tzv. Project Portfolio).

Forma a výše podpory:

 • Pánovaná alokace výzvy 1,1042 mld. Kč.
 • Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)): Malý podnik — 80 %, Střední podnik — 80 %, Velký podnik — 75 %.
 • Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)): Malý podnik — 70 %, Střední podnik — 60 %, Velký podnik — 50 %.
 • Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d)): Malý podnik — 70 %, Střední podnik — 60 %, Velký podnik — 50 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. dubna 2026 (Nerozhodne-li poskytovatel podpory na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru