Přeskočit na obsah

MPO — NPO — Záruka Elektromobilita – I. výzva

Dotace na podporu pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekt.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: Bude oznámeno na webových stránkách www.nrb.cz nejdříve 1. 1. 2024.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední podniky a velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro implementací investice 2.4.1.2 — Podpora budování neveřejné infrastruktury dobíjecích stanic a 2.4.2.1 ‑Podpora nákupu bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) pro podnikatelské subjekty komponenty 2.4 ‑Rozvoj čisté mobility.
 • Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie a ČR (např. Zelená dohoda pro Evropu, Národní akční plán čisté mobility) podpořit výstavbu dobíjecích stanic a zvýšit penetraci trhu vozidly na alternativní paliva.
 • Podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty;
 • Podporované kategorie silničních vozidel:
  • M1 (osobní).
  • N1 a N2 do 4,25t (nákladní).

Forma a výše podpory:

 • Záruku lze využít k úvěru, kterým bude financován pořízení bezemisního vozidla na alternativní paliva (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a dobíjecí stanice.
 • Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru.
 • Délka ručení nepřesáhne 5 let.
 • Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje.
 • Zajištění zaručovaného úvěru bude nastaveno dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.
 • Zaručovaný úvěr:
 • a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:
  • kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč,
  • kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč,
  • kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč.
 • b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:
  • AC max. 100 tis. Kč,
  • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč,
  • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Vozidlo musí být nové (bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 000 km).
 • Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MPO — NPO — Záruka Elektromobilita – I. výzva”

 1. Pavlína

  Dobrý den,

  jak to tedy funguje? Zažádám a dostanu úvěr (max 70 % z ceny) od spolupracující banky na auta, dobíjecí stanice a až je budu registrovat, dostanu příspěvek (dotaci) na vozidlo/stanici v max výši, která je daná viz výše a ta nesmí překročit poskytnutý úvěr, ale může být třeba stejná? Pochopila jsem to? A tím příspěvkem můžu třeba splatit část/celý úvěr?

  Děkuji

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   ano, požádáte o záruku k úvěru u dané banky, koupíte nové bezemisní vozidlo. Příspěvek bude vyplacen (po splnění podmínek) přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla (vozidel) a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny dle této smlouvy a osvědčení o registraci vozidla dokládajícího vlastnictví pořizovaného majetku příjemcem podpory. Výše dotace je následující:
   — Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo
   — Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo
   — Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo

   Pokud bude součástí projektu pořízení dobíjecí stanice, bude tento příspěvek vyplacen spolu s příspěvkem:
   — Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
   — Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
   — Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice
   V rámci výzvy není psáno, že nemůžete použít dotaci na splátku úvěru, ale to se případně doptáte u dané banky.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. Milan SIKA

  Dobrý den,
  moc tomu nerozumím. Co vlastně dotace nabízí. Úvěr nebo půjčku . Jak mám postupovat a co tím získám.
  Děkuji za odpověď

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti/komerční banky spolu v kombinaci s finančním příspěvkem (dotační složkou).
   ⮚ Celková podpora na vozidlo a dobíjecí stanici (záruka za úvěr + finanční příspěvek/dotační složka) nesmí přesáhnout limit míry veřejné podpory dle de minimis.
   ⮚ Výše finančního příspěvku na vozidlo a dobíjecí stanici (až do uvedeného maxima) bude dopočítána dle zbývající míry podpory (po započtení grantového ekvivalentu záruky).
   ⮚ Součet zaručeného úvěru a finančního příspěvku nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů.
   ⮚ Finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru.
   Záruka
   DPH je nezpůsobilý výdaj.
   Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících partnerů, kteří mají s NRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v programu Záruka Elektromobilita (viz seznam spolupracujících partnerů na internetové adrese NRB – http://www.nrb.cz).
   Záruku lze využít k úvěru, kterým bude financován pořízení bezemisního vozidla na alternativní paliva (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a dobíjecí stanice.
   ⮚ Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru.
   ⮚ Délka ručení nepřesáhne 5 let.
   ⮚ Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory žádný poplatek správci finančního nástroje.
   ⮚ Zajištění zaručovaného úvěru bude nastaveno dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou.
   Zaručovaný úvěr
   a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:
   — kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
   — kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
   — kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč
   b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:
   — AC max. 100 tis. Kč
   — DC do 40 kW max. 250 tis. Kč
   — DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč
   Úroková sazba zaručovaného úvěru je stanovena dle dohody mezi konečným příjemcem podpory a spolupracujícím partnerem. Délka úvěru činí minimálně 12 měsíců.
   V rámci 1 projektu (1 záruka = 1 úvěr) je možné pořídit Flotilu vozidel a dobíjecí stanice až od výše limitu DE MINIMS pro konkrétního příjemce. Pořízení dobíjecí stanice musí vždy vázat na pořízený vůz (nelze pořizovat více stanic v rámci projektu než je počet pořízených vozidel).
   Finanční příspěvek na vozidlo
   Současně s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr, může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na financované vozidlo, konkrétně:
   • Kategorie M1 – příspěvek: max. 200 tis. Kč/vozidlo
   • Kategorie N1 – příspěvek: max. 250 tis. Kč/vozidlo
   • Kategorie N2 a FCEV – příspěvek: max. 300 tis Kč/vozidlo
   Příspěvek bude vyplacen (po splnění podmínek) přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla (vozidel) a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny dle této smlouvy a osvědčení o registraci vozidla dokládajícího vlastnictví pořizovaného majetku příjemcem podpory. Pokud bude součástí projektu pořízení dobíjecí stanice, bude tento příspěvek vyplacen spolu s příspěvek dle níže uvedeného.
   Finanční příspěvek na dobíjecí stanici:
   • Dobíjecí stanice AC – příspěvek: max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
   • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek: max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
   • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek: max. 150 tis Kč/dobíjecí stanice

   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru