Přeskočit na obsah

MPO — Pomoc po tornádu pro podnikatele

Účelem Výzvy je podpora podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Nyní je třeba okamžitě tyto podnikatele finančně podpořit při obnovení jejich podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je jakýkoliv podnikatelský subjekt (právnická, nebo fyzická osoba) podnikající dle platných právních předpisů ČR plnící v ČR daňovou povinnost (ke dni podání žádosti daňovým rezidentem České republiky nebo Evropské unie), který byl prokazatelně postižen zásahem tornáda a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je podpora určená podnikatelským subjektům postiženým zásahem tornáda a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem a jeho doprovodnými jevy na majetku podnikatelského subjektu a představuje následující kategorie: 
  • Škody na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách (Způsobilé náklady dle článku 9.7 Výzvy) pořízené před zásahem tornáda, které byly pojištěny.
  • Škody na dlouhodobém majetku, zboží a zásobách (Způsobilé náklady dle článku 9.7 Výzvy) pořízené před zásahem tornáda, které nebyly pojištěny.
  • Jednorázový příspěvek na úklidové práce spojené s odstraněním škod po tornádu a jeho doprovodných jevech ve výši 50 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.1 představuje rozdíl mezi plněním pojišťovny za prokazatelně zničený majetek a cenou nově pořízeného majetku/zboží/zásob.
 • Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.2 představuje 80 % ceny nově pořizovaného majetku/zboží/zásob, který nahrazuje tornádem prokazatelně zničený.
 • Dotace poskytnutá příjemci na způsobenou škodu dle článku 7.3 představuje paušální částku 50 000 Kč na úklidové práce spojené s odstraněním škod po tornádu a jeho doprovodných jevech.
 • Součet celkových přiznaných podpor dle článků 7.1 až 7.3 Výzvy nesmí přesáhnout 1 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory činí 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé náklady jsou následující:
 • a) výdaje neinvestičního charakteru na kompenzaci škod dle článků 9.1. až 9.3., přičemž předmětem kompenzace škod jsou: 
  • stroje a zařízení, popřípadě jejich soubory, software zajišťující funkčnost nakupovaných strojů a zařízení a nezbytně potřebné duševní vlastnictví (např. licence) přímo související s pořizovanými stroji a zařízeními),stavební práce na technickém zhodnocení nemovitosti, dopravní silniční prostředky sloužící k podnikatelské činnosti, technické práce k dosažení technického zhodnocení dlouhodobého majetku, např. technické úpravy výrobní linky a obdobných zařízení, zásoby, zboží, úklid po tornádu (jednorázová paušální podpora na úklidové práce ve výši 50 tis. Kč).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru