Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO – Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

man-3230661__340
Share Button

Dotace na podporu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. března 2022 od 9:00 hodin do 17. května 2022.

Příjemci podpory:

 • Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří:

  • a) Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.
  • b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů.
 • Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů představuje cílenou a jasně směřovanou podporu definovanému okruhu oprávněných žadatelů.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 činí 50 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období maximálně do výše 1,5 mil. Kč.
 • Pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období, maximálně do výše 3 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>