Přeskočit na obsah

MPO — Program COVID – Veletrhy/kongresy

Program podpory COVID – Veletrhy/kongresy připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelským subjektům podnikajícím v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí (eventů) zaměřených především na B2B segment. Podpora má za cíl udržení infrastruktury, subjektů podnikajících v sektoru a navazujících organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 6. dubna 2021 do 31. května 2021.

Příjemci podpory:

 • a) Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • b) Je jedním z podnikatelských subjektů definovaných v bodě 3.8 Výzvy a předmětnou podnikatelskou činnost zahájil nejpozději do 29. února 2020.
 • c) V případě zahájení podnikatelské činnosti dle bodu 3.8 Výzvy: 
  • i) nejpozději do 1. března 2019: prokáže za rozhodné období pokles obratu 2 minimálně o 30 % oproti stejnému období roku 2019;
  • ii) od 2. března 2019 do 31. srpna 2019: prokáže za rozhodné období pokles průměrného měsíčního obratu minimálně o 30 % oproti průměrnému měsíčnímu obratu za období od zahájení předmětné podnikatelské činnosti do 31. října 2019;
  • iii) od 1. září 2019 do 29. února 2020: prokáže za rozhodné období pokles průměrného měsíčního obratu minimálně o 30 % oproti průměrnému měsíčnímu obratu za období od zahájení předmětné podnikatelské činnosti do 29. února 2020.
 • d) Prokáže nepokryté náklady za rozhodné období dle bodu 3.3 Výzvy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program COVID – Veletrhy/kongresy je založen na kompenzaci nepokrytých nákladů, a to především na zbytkovou část ztráty, která nebyla pokryta kompenzacemi z jiných programů.
 • Podporovaná podnikatelská činnost musela být zahájena nejpozději do 29. února 2020.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace určená na Výzvu je 600 mil. Kč.
 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. 7.2
 • Podpora se poskytuje do maximální výše 20 mil. Kč na jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy, se považuje období od 1. března 2020 do 31. října 2020.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru