Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPO – Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19

businessman-2606506__340
Share Button

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o podporu začíná 2. dubna 2020, žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp@mpo.cz.

Příjemci podpory:

 • Podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. výroba ochranných prostředků proti COVID 19:
  • Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů zaměstnanců ve výrobě těchto prostředků u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena. Nebo u stávajících řešení, u nichž je nezbytné výrazné navýšení kapacity. Cílem je usnadnit rozjezd výroby prostředků, výroba by následně měla být samofinancovatelná.
 • B. využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení:
  • Rychlé financování pro technologická řešení. Rychlé poskytnutí financování zaměřené na finální dokončení a škálování nových technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských. Tedy na rychlou podporu již existujících dostupných technologií, které mohou být rychle nasazeny na český trh, nebo technologií, které jsou v poslední fázi vývoje a mohou být rychle dokončeny.
 • C. vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19:
  • Rychlé poskytnutí financování na nasazení zcela nových řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů na ekonomiku a společnost. Na rozdíl od financování ad B jde o zcela nová a dosud neexistujících řešení.

Forma a výše podpory:

 • Podpora bude poskytována formou dotace na bankovní účet příjemce podpory a je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v rámci podpory de minimis, poskytované v Kč, činí 200 000 EUR podle kurzu Evropské centrální banky platného ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, na celé období realizace projektu, tj. max. 2 roky.
 • Minimální výše dotace na žádost činí 500 tis. Kč.
 • Výše dotace aktivita A je stanovena na 50 % způsobilých výdajů projektu.
 • Výše dotace aktivita B je stanovena na 70 % způsobilých výdajů projektu.
 • Výše dotace aktivita C je stanovena na 90 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel podpory průběžně přijímá a vyhodnocuje doručené žádosti o podporu až do vyčerpání prostředků nebo pominutí důvodů vyhlášení tohoto Programu.
 • Za způsobilé výdaje lze považovat zejména:
  • mzdové náklady (pracovní místa v rozsahu nezbytném pro účely projektu),
  • náklady na materiál, vodu, energie,
  • náklady na nákup nezbytných služeb,
  • další náklady uvedené v žádosti o podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>