Přeskočit na obsah

MPO Program EFEKT- 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2020 do 31. října 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce a městské části.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí.
 • Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části.
 • Výzva č. 2/2020 rezortu MPO je určena na podporu obcí a dalších subjektů, které se NENACHÁZEJÍ na území chráněné krajinné oblasti (CHKO) a které NEJSOU uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.
 • Obce a další subjekty, které se NACHÁZEJÍ na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), si žádají z výzvy vyhlašované rezortem MŽP a Státním fondem životního prostředí ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích.
 • Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou aktivitu 90 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace činí 2 mil. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů 50 %.

Specifika a omezení:

 • Do této aktivity je možno podat k jednomu identifikačnímu číslu pouze jednu žádost.
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru