Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO Program EFEKT – 2C – Nástroje a podklady pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce

library-1666703__340
Share Button

Dotace je určena na vytvoření webových stránek, microsite, softwaru, webové nebo mobilní aplikace nebo textového informačního materiálu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. září 2020 do 30. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

  • Podnikající fyzické osoby tuzemské, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komory, školské právnické osoby, spolky, zájmová sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na vytvoření webových stránek, microsite, softwaru, webové nebo mobilní aplikace nebo textového informačního materiálu.

Forma a výše podpory:

  • Alokace finančních prostředků na danou aktivitu činí 4 mil. Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů 70 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace programu od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
  • Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>