Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO Program EFEKT – 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

shutterstock_154646885.jpg
Share Button

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. října 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci rodinných domů a jejich nájemci,
 • vlastníci bytových domů a jejich nájemci,
 • vlastníci objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemci,
 • vlastníci objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.
 • Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích, které se projeví ve zpracovaném dokumentu, kterým je studie proveditelnosti / energetické posouzení:
  • a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;
  • b) komplexní posouzení objektu, tj. návrh technicky realizovatelných opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;
  • c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížení provozních nákladů souvisejícím se spotřebou energie;
  • d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření;
  • e) předběžný harmonogram prací.
  • f) vyjádření investora, v jaké kombinaci je ochoten a schopen energeticky úsporná opatření realizovat (může být jako samostatná příloha ke studii).

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou aktivitu činí 8 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory:
  • vlastníci rodinných domů 30 000 Kč.
  • vlastníci bytových domů 50 000 Kč.
  • vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100 000 Kč.
  • vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • V případě nekvalitně zpracovaného dokumentu příjemce dotaci neobdrží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>