Přeskočit na obsah

MPO Program EFEKT — 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. října 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci bytových domů, vlastníci objektů pro podnikatelské účely, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci rodinných domů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
  • vlastníci rodinných domů 30 000 Kč.
  • vlastníci bytových domů 50 000 Kč.
  • vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100 000 Kč.
  • vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace: 1. 1. 2020 — 16. 10. 2020 (období, ve kterém musí být studie uhrazena).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru