Přeskočit na obsah

MPO Program EFEKT III — 05/2022  — Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

Dotace určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 7. 2022 do 15. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
 • Obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společností.
 • Ostatní – spolek, ústav, nadace, nadační fond a evidovaná církevní právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace určena na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. 
 • Podmínkou poskytnutí dotace na zpracování zadávací dokumentace je předchozí zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech. 
 • Tato analýza mohla, ale nemusela být podpořena z programu EFEKT.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 8 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace 400 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů 80 %.

Specifika a omezení:

 • Forma dotace Jednoletá dotace vyplácená formou ex ante, tj. dopředu.
 • Na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru