Přeskočit na obsah

MPO Program EFEKT III — 1/2024 — Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

Dotace je určena na zpracování analýzy vhodnosti metody EPC pro přípravu energeticky úsporného projektu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2023 do 30. 4. 2024 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
  • Obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.
  • Ostatní – spolek, ústav, nadace, nadační fond a evidovaná církevní právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu, tzv. analýzy vhodnosti. Zpracovaná analýza musí obsahovat pro každý objekt zařazený do šetření předem stanovené informace. V případě neprokázání vhodnosti realizace metody EPC nemusí příjemce vracet dotaci. Tato nevhodnost musí být uvedena v závěru pracované analýzy. Pokud analýza sice prokáže vhodnost realizace metody EPC, ovšem její realizace bude ekonomicky nevýhodná, je na posouzení MPO, zda bude požadovat vrácení dotace zpět či nikoliv.

Forma a výše podpory:

  • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 10 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 500 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů 80 %.

Specifika a omezení:

  • Na období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru