Přeskočit na obsah

MPO Program EFEKT III 3/2023 — Zpracování místní energetické koncepce

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, městská část, město, městys, statutární město, svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.
 • Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí.
 • Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků činí 13 000 000 Kč.
 • Maximální výše obce a dobrovolné svazky obcí do 5 000 obyvatel: 400 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 90 %.
 • Maximální výše obce a dobrovolné svazky obcí do 10 000 obyvatel: 450 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 80 %.
 • Maximální výše obce a dobrovolné svazky obcí nad 10 000 obyvatel: 500 tis. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů 70 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března následujícího roku od zpracování a předání místní energetické koncepce a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.
 • Na období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru