Přeskočit na obsah

MPO Program EFEKT – Výzva č. 2/2023 – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení,
 • obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost,
 • ostatní – fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
 • Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace finančních prostředků na danou aktivitu 13 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 tis. Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů 90 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března po uplynutí jednoho roku od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.
 • Na období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

4 komentáře na “MPO Program EFEKT – Výzva č. 2/2023 – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu”

 1. Karolína Kopecká

  Dobrý den,
  do jaké míry jsou uznatelné náklady cíleny na tvorbu strategie a do jaké míry lze hradit realizaci — tzn. nákup a instalaci měřících zařízení v jednotlivých objektech?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Z poskytnuté dotace lze hradit:
   • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;
   • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
   • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;
   • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Z poskytnuté dotace lze hradit:
   • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;
   • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
   • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;
   • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu.
   Veškeré další informace naleznete na stránkách výzvy v dokumentech: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt‑1–2022-zavedeni-systemu-hospodareni-s-energii-v-podobe-energetickeho-managementu.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru