Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPO – Program Smart Parks for the Future – Inovativní podnikatelské parky a regenerace brownfiedů

factory-613319__340
Share Button

Dotace na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

Příjem žádostí:

 • O dotaci je možné žádat průběžně po celou dobu jeho trvání (2020 – 2026).

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na:

  • přípravu na Průmysl 4.0 – příprava a rozvoj inovativních podnikatelských parků, nástup inovativních technologií pro potřeby Průmyslu 4.0.
  • revitalizaci brownfieldů – snížení záborů půdy a odstraňování ekologických zátěží.
  • podporu ekologických opatření – snižování negativních klimatických dopadů.
  • omezení vylidňování oblastí – budování a modernizace podnikatelských parků jako jeden z nástrojů zvyšování kvality života v obci.
  • podporu malého a středního podnikání – vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj místních firem.
  • řešení negativních dopadů souvisejících s podnikatelským parkem v jeho bezprostředním okolí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu podle velikosti sídla žadatele.
 • Dle velikosti sídla žadatele bude maximální výše dotace stanovena na základě uvedených kategoriích:
  • Kategorie A: sídla do 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů.
  • Kategorie B: sídla od 25 000 do 60 000 obyvatel do výše 60 % způsobilých výdajů.
  • Kategorie C: sídla nad 60 000 obyvatel do výše 50 % způsobilých výdajů.
  • Kategorie D: kraje do výše 30 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí svůj projekt zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>