Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO – Programu COVID – Nepokryté náklady

tube-bender-2819137__340
Share Button

Cílem Programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část ztráty, tedy nepokrytých nákladů, a formou přímého grantu jim pomoci překlenout období, ve kterém tyto subjekty v souvislosti s onemocněním COVID 19 a protipandemickými krizovými opatřeními vlády dosahují výrazně nižších tržeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 13. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Podnikatel, fyzická, nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
  • V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesl obrat za Rozhodné období oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 50 %. Obrat pro účely této Výzvy bude vykazován.
  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy, se považuje období od 1. dubna 2021 do 31. května 2021. Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu dle článku 5.1 b) pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy vyplacena, zvolit pouze období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část ztráty, tedy nepokrytých nákladů, a formou přímého grantu jim pomoci překlenout období, ve kterém tyto subjekty v souvislosti s onemocněním COVID 19 a protipandemickými krizovými opatřeními vlády dosahují výrazně nižších tržeb.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace určená na Výzvu činí 1,2 miliardy Kč spolu s nevyčerpanou částí finančních prostředků alokovaných na první Výzvu COVID – Nepokryté náklady.
 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.
 • Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 15 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>