Přeskočit na obsah

MPO — Programu podpory — vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybraným zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční podpory na pořízení vhodných koncových zařízení, televizních přijímačů nebo na nezbytnou úpravu anténního systému v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB‑T na standard DVB-T2.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci bude možné podávat nejpozději do 15. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • a) Poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v pobytové formě: 
  • 1. domovy pro seniory,
  • 2. domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • 3. domovy se zvláštním režimem,
  • 4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • 5. chráněné bydlení,
  • 6. týdenní stacionáře,
  • 7. azylové domy,
  • 8. domy na půl cesty,
  • 9. terapeutické komunity,
  • 10. zařízení následné péče,
  • 11. zařízení pro krizovou pomoc,
  • 12. zařízení sociální rehabilitace,
  • 13. odlehčovací služby.
 • b) Poskytovatel sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby uvedené v písmenu a), který má registraci poskytovatele sociální služby anebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a některou z níže uvedených právních forem: 
  • 1. Obce,
  • 2. Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • 3. Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti,
  • 4. Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti,
  • 5. Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti,
  • 6. Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení nezbytného vybavení v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB‑T na standard DVB-T2: 
  • A) Set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání Žádosti pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie;
  • B) Televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání Žádosti pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie;
  • C) nezbytná úprava anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně každá další nezbytná úprava anténního systému (STA). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Forma a výše podpory:

 • a)Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • b)Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
 • c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Specifika a omezení:

 • Finanční podpora může být poskytnuta pro zařízení sociálních služeb, které se nachází výhradně na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru