Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO ve spolupráci ČMZRB – Záruka COVID Sport

5586
Share Button

Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:
  • 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem.
  • 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání.
  • 9311 – Provozování sportovních zařízení.
  • 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID).
  • 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID).
  • 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID).
  • 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení).

Forma a výše podpory:

 • Záruka je nabízena:
  • na provozní úvěr,
  • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč,
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru,
  • doba ručení až 3 roky,
  • bez poplatků,
  • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.
 • Maximální částka podpory:
  • Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Zaručovaný úvěr může být využit:

  • náklady na energie, nájemné,
  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur,
  • pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku,
  • úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>