Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPO ve spolupráci s MK – Výzva č. 2 v programu COVID – Kultura

folklore-996388__340
Share Button

Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí:
  • Systém AIS MPO pro vkládání žádostí o jednorázovou podporu OSVČ bude spuštěn během pátku 23. 10. 2020!
  • Podpora se poskytuje od vyhlášení Výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději do 31. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • a) Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost:
 • individuální umělci;
 • subjekty:
  • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů; pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek; hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);  technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. – dle tohoto programu); umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry; pořadatelé cirkusů a nového cirkusu; umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní program; galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí; divadla, nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).
 • b) Jednorázová podpora pro OSVČ v oblasti kultury:
  • Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec:
  • výkonní umělci (např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti),
  • odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny.
 • Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti.
 • U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace v programu na Výzvu č. 2 je 750 mil. Kč.
 • Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.
 • Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.
 • Maximální výše dotace v této výzvě pro subjekty definované v bodě 4 a) je na jeden subjekt je 10 000 000 Kč.
 • Uznatelnými výdaji se rozumí marně vynaložené výdaje, o jejichž úhradu může žadatel o podporu definovanou Programem požádat při splnění níže uvedených kritérií.

Specifika a omezení:

 • Subjekt může předložit pouze jednu žádost na sanaci marně vynaložených a režijních výdajů a jednu žádost na jednorázovou podporu pro OSVČ v rámci tohoto programu pro podporu ve formě dotace.
 • Podpora se poskytuje od vyhlášení Výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději do 31. prosince 2020.
 • Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>