Přeskočit na obsah

MPO — Vyhlášení V. výzvy programu Záruka 2015 až 2023

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu lze podávat do 30. 11. 2023.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 18. 12. 2023 úpravu VI. výzvy programu Záruka 2015 až 2023.
 • Touto úpravou výzvy je umožněno prodlužení příjmu žádostí o podporu až do 31. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotace je určena pro malé a střední podnikatele, kteří podnikají v podporované ekonomické činnosti na území České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE): 
  • SEKCE A — ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ,
  • SEKCE B —  TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ,
  • SEKCE C — ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL,
  • SEKCE E — ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI,
  • SEKCE F – STAVEBNICTVÍ,
  • SEKCE G — VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL,
  • SEKCE H — DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ.
  • SEKCE I — UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ,
  • SEKCE J — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI,
  • SEKCE M — PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI,
  • SEKCE N — ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI,
  • SEKCE Q — ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE,
  • SEKCE R — KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI,
  • SEKCE S — OSTATNÍ ČINNOSTI.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr a ve formě finančního příspěvku. 
  • Záruka portfoliová se v rámci této výzvy poskytuje až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může být maximálně 4 mil. Kč, délka ručení nepřesahuje 6 let, přičemž v případě úvěru na financování výdajů podle bodu 4.3. c) nebo d) musí být konečná doba splatnosti zaručovaného úvěru sjednaná k datu uzavření smlouvy o úvěru nejméně 12 měsíců.
  • SMART záruka portfoliová za úvěry na digitalizaci se v rámci této výzvy poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může být maximálně 4 mil. Kč
  • Záruka individuální s finančním příspěvkem pouze pro sociální podnikatele je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše záruky je v tomto případě 20 mil. Kč. Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru je poskytován ve výši 10 %  tohoto úvěru, maximálně do výše 500 000 Kč, délka ručení nepřekračuje 8 let.
  • Záruka individuální za předávání rodinných podniků se v rámci této výzvy poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může být maximálně 30 mil. Kč, délka ručení nepřekračuje 8 let.

Specifika a omezení:

 • Správce programu bude uchovávat dokumenty k ověření oprávněnosti poskytnuté veřejné podpory po dobu 10 let od poskytnutí podpory v rámci tohoto režimu poslednímu příjemci podpory.
 • Projekt bude realizován na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

4 komentáře na “MPO — Vyhlášení V. výzvy programu Záruka 2015 až 2023”

 1. Grecmanova

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, naše společnost — soukromá klinka je v podnájmu, již 2 roky. Tuto nemovitost bychom rádi koupili, majitel budovy souhlasí. Vztahuje se možnot tohoto programu i na takový projekt..? Děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   je nutné, aby vaše ekonomická činnost spadala do podporovaných CZ-NACE (naleznete jejich výčet v příloze č. 1). Musí se jednat o počáteční investici a nesmí se jednat o velký investiční projekt.

   S pozdravem, LT

 2. Ing. Martin Blahuta

  Dobrý den,

  realizuji koupi dvougeneračního rodinného domu ve městě Ostrava, který je na okraji cyklostezky (Beskydy — Ostrava) a rád bych zrealizoval “pohostinství” jak venkovní na zahrádce tak z vnitřní části domu. Díky tomu, že budu majitel budou náklady provozu minimální a současně takto chci vytvořit 2–4 pracovní místa. Je možné získat nějakou dotaci na tento projekt? (rekonstrukce, realizace zahrádky, hriště pro děti). Děkuji Vám za odpověď, Ing. Martin Blahuta

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den, pane inženýre,

   v novém dotačním období nejsou restaurační zařízení podporována. Aktuálně je vyhlášena výzva MMR Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Zde je možné získat podporu na budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. odpočívadla, sociální zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet), „hřiště“, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů, aj.). Hřiště musí primárně sloužit potřebám návštěvníků u atraktivit cestovního ruchu nebo na turistických trasách. Výše podpory 50 % celkových způsobilých nákladů. Žádosti jsou přijímány do 6. 1. 2017. Více informací naleznete na stránkách MMR http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016–2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch.
   Na nově vytvořená pracovní místa lze získat mzdové příspěvky z ÚP, pokud zaměstnáte osobu dlouhodobě evidovanou na ÚP. O přesných podmínkách podpory se informujte na příslušném ÚP.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru