Přeskočit na obsah

MPO — VÝZVA 1 k programu podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV‑2 „COVID 2021“

Cílem Výzvy je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 či boji proti ní razantně poklesly tržby.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí  od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace, pokud vykonává podnikatelskou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem. U příspěvkových organizací platí, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem podpory je pomoc státu okruhu podnikatelů nejvíce zasažených pandemií nemoci COVID-19 vedoucí k tomu, aby nemuseli ukončit svou podnikatelskou činnost.
  • Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 2021.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků5 (FTE) krát počet dní rozhodného období.
  • Celková alokace určená na Výzvu je 6 mld. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru