Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPO – Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

15122-top_foto1-pamu0
Share Button

Cílem Výzvy 2 je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě usnesení č. 1021 z 12. října 2020 o krizovém opatření v rámci nouzového stavu, vyhlášeném od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky, z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
  • a) Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy 2 nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
  • b) V rozhodném období užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020.
  • c) V důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření uvedených ve Článku 2 této Výzvy 2, mu byl v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 státními orgány zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách a náleží do okruhu dotčených provozů obsažených v Záměru k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem podpory je pomoc státu okruhu nejvíce krizovými a mimořádnými opatřeními dotčených provozů definovaných v Záměru k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“ – Výzva 2, který byl schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020, s částečnou úhradou nájemného. V případě zhoršující se epidemiologické situace a s tím souvisejících dalších přijímaných krizových a mimořádných opatření je možné tento okruh rozšířit, pouze však na základě schváleného usnesení Vlády ČR.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace určená na Výzvu 2 je 1,2 mld. Kč.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy 2, se považuje období od 1. července 2020 do 30. září 2020. V případě skončení nájmu před 30. zářím 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. července 2020 do skončení nájmu.
 • Žadatel může předložit pouze jednu žádost za stejnou provozovnu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>