Přeskočit na obsah

MPO — Výzva 3 k programu COVID – Nájemné

Výzva 3 je zaměřena na pomoc podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády přijímaných od 14. prosince 2020 do data vyhlášení Výzvy 3 zakázáno nebo omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v těchto provozovnách, čímž jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné. Účelem podpory je tak pomoci těmto provozům s částečnou úhradou nájemného.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 5. února do 8. dubna 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky: 
  • a) Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy 3 považuje podnikatel, který provozovnu užívá pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům), nikoliv provozovnu pouze pronajímá, nebo podnajímá.
  • b) V rozhodném období užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období. Podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva 3 je zaměřena na pomoc podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády přijímaných od 14. prosince 2020 do data vyhlášení Výzvy 3 zakázáno nebo omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v těchto provozovnách, čímž jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné. Účelem podpory je tak pomoci těmto provozům s částečnou úhradou nájemného.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace určená na Výzvu 3 je 3 mld. Kč.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle Výzvy 3, se považuje časový úsek od 1. října 2020 do 31. prosince 2020. V případě skončení nájmu před 31. prosincem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. října 2020 do skončení nájmu.
 • Žadatel může předložit pouze jednu žádost za stejnou provozovnu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru