Přeskočit na obsah

MPO Výzva č. EFEKT 2/2022 — Energetické konzultační a informační středisko EKIS

Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 5. 2022 do 31. 5. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba podnikající, veřejnoprávní právnické osoby – obec, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce. nestátní neziskové organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný spolek, nadace, ústav obchodní korporace – akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního i národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele. Konzultační středisko EKIS se skládá ze 3–6 poradců schválených poskytovatelem dotace, kteří poskytují poradenství na stanoveném místě a ve stanovenou dobu dle podmínek čerpání dotace. Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost (tj. vhodné technické vzdělání a v optimálním případě hlavně osvědčení energetického specialisty podle § 10 a § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace 300 000 Kč.
  • Maximální výše uznatelných nákladů 100 %.
  • Alokace finančních prostředků na danou výzvu 24 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
  • Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru