Přeskočit na obsah

MPO — Výzva č. NPO 1/2022 — Komponenta 2.2.2 — Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 5. 2022  do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.
 • Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.
 • Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Forma a výše podpory:

 • A) Rekonstrukce VO 
  • Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.
  • Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.
  • Výše dotace: 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně.
  • Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok: 
   • a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
   • b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.
 • B) Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready) 
  • Dotace ve výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.
  • Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt bude stanoven na 50 bodů.
  • Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru