Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MPO – Výzva I program COVID–SPORT II

ice-hockey-64167__340
Share Button

Dotace na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 „COVID – SPORT II.“  je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti sportu, zejména v oblasti profesionálních sportovních soutěží a sportovních akcí v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. listopadu 2020, 10:00 hodin do 7. prosince 2020, 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oblast podpory A.

 • Podnikatelské subjekty – účastníci (k datu podání žádosti) některé z profesionálních mistrovských soutěží uvedených v čl. 3 odst. 3.2 Programu.
 • Oblast podpory B.
 • Podnikatelské subjekty – pořadatelé (spolupořadatelé) sportovní akce uvedené v čl. 3 odst. 3.3 Programu.
  • a) Veřejná obchodní společnost,
  • b) komanditní společnost,
  • c) společnost s ručením omezeným,
  • d) akciová společnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Spolufinancování uznatelných provozních nákladů na účast v programem definovaných sportovních soutěžích (aktivita A) a marně vynaložených nákladů na realizaci konkrétních sportovních akcí v programem definovaném období (aktivita B).
 • Oblast podpory A.
  • Programu je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně definovaných Národní sportovní agenturou.
 • Oblast podpory B.
  • Programu je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Sportovní akcí se pro potřeby oblasti podpory B. Programu rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území České republiky, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý (2.) ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt (jednoho žadatele) je stanovena v závislosti na účasti v konkrétní soutěži
  • 1. fotbal – Fortuna: Liga – Max. výše dotace činí – 12 500 000 Kč.
  • 2. fotbal – Fortuna: Národní liga – Max. výše dotace činí -  2 250 000 Kč.
  • 3. lední hokej – Tipsport extraliga ledního hokeje – Max. výše dotace činí - 12 500 000 Kč.
  • 4. lední hokej - Chance liga ledního hokeje -  Max. výše dotace činí - 2 250 000 Kč.
  • 5. basketbal -  Kooperativa Národní basketbalová liga -  Max. výše dotace činí – 1 250 000 Kč.
  • 6. basketbal -  Renomia ženská basketbalová liga -  Max. výše dotace činí – 1 250 000 Kč.
  • 7. volejbal – UNIQA Extraliga muži – Max. výše dotace činí - 750 000 Kč.
  • 8. volejbal – UNIQA Extraliga ženy – Max. výše dotace činí - 750 000 Kč.
  • 9. házená – STRABAG RAIL Extraliga muži – Max. výše dotace činí - 750 000 Kč.
  • 10. házená - MOL liga žen - Max. výše dotace činí - 750 000 Kč.
 • Alokace pro Oblast podpory A. je stanovena ve výši 425 000 000 Kč.
 • Alokace pro Oblast podpory B. je stanovena ve výši 75 000 000 Kč.
 • Minimální výše předkládaných uznatelných nákladů na jednoho žadatele je stanovena na 1 000 000 Kč
 • Maximální výše (limit) dotace na jednoho žadatele je stanovena na 10 000 000 Kč. 
 • Dotace poskytnutá příjemci může pokrýt nejvýše 50 % celkových uznatelných nákladů, maximální absolutní dotace činí 12 500 000 Kč pro oblast podpory A a 10 000 000 Kč pro oblast podpory B.

Specifika a omezení:

 • Příjemce musí mimo jiné prokázat formou čestného prohlášení, že je subjektem postiženým doložitelným propadem příjmů v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-19 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných a ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví, resp. nařízení hygienických stanic.
 • Dotace je poskytována výhradně na náklady spojené s přípravou a účastí v profesionálních mistrovských soutěží uvedených v čl. 3 odst. 3.2 Programu, včetně případné účasti v evropských a národních pohárových soutěžích, a to v období od 12. března 2020 do 31. prosince 2020. 
 • B Podnikatelský subjekt jako příjemce podpory doloží v rámci vyúčtování a vypořádání dotace výčet uznatelných výdajů spojených s marně vynaloženými náklady na přípravu sportovních akcí, které se měly konat ve stanoveném období od 12. března 2020 do 31. července 2020, a které byly zrušeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>