Přeskočit na obsah

MPSV — Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání — Výzva NPO

Výzva má za cíl více a efektivněji podpořit systémový rozvoj oblasti dalšího vzdělávání a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 8. 2023 do 25. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva má za cíl více a efektivněji podpořit systémový rozvoj oblasti dalšího vzdělávání a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání.
  • Vytvoření technického řešení Databáze.
    • Podporovanou aktivitou v této výzvě je technické řešení on-line Databáze, která usnadní administraci žádostí klientů ÚP ČR a zlepší statistická sledování toho, o jaké kurzy mají klienti největší zájem, a se kterými poskytovateli by mohl být z hlediska kvality poskytovaných kurzů problém. Rovněž bude obsahovat funkcionality, které pomohou klientům Databáze lépe se orientovat v nabídce rekvalifikačních kurzů a kurzů dalšího vzdělávání a umožní klientům hodnotit kvalitu poskytovaných kurzů (rating vzdělávací nabídky) či napojení na jiné informační systémy.

Forma a výše podpory:

  • Alokace výzvy je 10 000 000 Kč.
  • Podpora je poskytována formou 100 % příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31.10. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru