Přeskočit na obsah

MPSV – Dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb

Dotace na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. července 2022 do 31. července 2022.

Příjemci podpory:

  • Dotaci lze poskytnout pouze kraji či hlavnímu městu Praze.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Na dotaci není právní nárok, dle ust. §14, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Úhrada nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.
  • Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách).

Specifika a omezení:

  • Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
  • Na dotaci není právní nárok, dle ust. §14, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru