Přeskočit na obsah

MPSV – Dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2024 v oblasti poskytování sociálních služeb

Dotace na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. července 2023.

Příjemci podpory:

  • Dotaci lze poskytnout pouze kraji či hlavnímu městu Praze.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Na dotaci není právní nárok, dle ust. §14, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a zákona o sociálních službách).
  • Sociální služby takto financované, jsou považovány za „služby v obecném hospodářském zájmu“ (z anglického Social services of general economic interest), coby pojmu evropského práva. Finanční podpora na sociální služby z dotace ze státního rozpočtu poskytnuté kraji/hlavnímu městu Praze musí být poskytnuta v souladu Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

  • Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
  • Na dotaci není právní nárok, dle ust. §14, odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru