Přeskočit na obsah

MPSV — Dotační výzva — mimořádné dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, pro rok 2023

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situacích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat: 
  • Oblast podpory A) do 31. 7. 2023.
  • Oblast podpory B) do 15. 11. 2023.
  • Oblast podpory C)do 15. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách (registraci).
 • Pro oblast podpory C) jsou oprávněnými žadateli také kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situacích v těchto oblastech podpory:
  • A) Zajištění služeb sociální péče pro potřebné osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle § 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb..
  • B) Zajištění péče dle zákona o sociálních službách prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče dosahuje a nebo přesahuje více než 80 hodin měsíčně, kdy je dotace určena na pokrytí snížené úhrady za poskytnutou péči.
  • C) Mimořádné situace podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách, kterými se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, dále poskytování péče o trojčata a vícerčata ze strany pečovatelské služby, případně další mimořádné situace ohrožující dostupnost sociálních služeb pro jejich uživatele.

Forma a výše podpory:

 • Oblast podpory A) — Poskytnutí služby sociální péče občanům Ukrajiny — Alokace pro oblast podpory je 40 mil. Kč.
 • Oblast podpory B) — Zajištění sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče dosahuje a nebo přesahuje více než 80 hodin měsíčně — pokrytí výpadku příjmů u snížené úhrady za poskytnutou péči — Alokace pro oblast podpory je 40 mil. Kč.
 • Oblast podpory C) — Poskytování sociálních služeb v souvislosti s mimořádnými situacemi — Alokace pro oblast podpory je 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny mohou být poskytované služby a výdaje realizované v období od 1. 1. do 31. 12. 2023.
 • Jeden žadatel (právnická osoba) podává v jedné z oblastí podpory vždy jen jednu žádost o dotaci, a to i v případě, že v této oblasti podpory žádá o dotaci pro více sociálních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru