Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPSV – Mimořádná dotace 2021 – dětské skupiny (COVID)

kindergarten-2204239__340
Share Button

Cílem vyhlašovaného dotačního řízení je poskytnutí podpory k zachování poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách v situaci výpadku příjmů poskytovatelů v době pandemie onemocnění COVID-19. Dotace je určena na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID-19 (část dotace „A“) a na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (část dotace „B“ nebo „COVID nájemné“).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o dotaci na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (část dotace „A“) jsou fyzické a právnické osoby, kterým vzniklo oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině na základě zápisu do evidence poskytovatelů dle ZDS nejpozději k datu podání žádosti o poskytnutí dotace, nemají k tomuto datu oprávnění pravomocně pozastavené nebo zrušené a oznámily MPSV všechny změny týkající se požadovaných údajů a dokladů1.
  Oprávněnými žadateli o dotaci na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (část dotace „B“), jsou fyzické a právnické osoby, kterým vzniklo oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině na základě zápisu do evidence poskytovatelů dle ZDS nejpozději k datu podání žádosti o poskytnutí této dotace, nemají k tomuto datu oprávnění pravomocně pozastavené nebo zrušené a oznámily MPSV všechny změny týkající se požadovaných údajů a dokladů1, a které zároveň nejsou příjemci prostředků z ESF v rámci financování jednotky na nájem, nebo za příslušné měsíce, na které žádají tuto část dotace „B“, nenárokují financování jednotky na nájem z ESF.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnutí podpory k zachování poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách v situaci výpadku příjmů poskytovatelů v době pandemie onemocnění COVID-19. Dotace je určena na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID-19 (část dotace „A“) a na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (část dotace „B“ nebo „COVID nájemné“).

Forma a výše podpory:

 • Maximální částka podpory: Celková alokace výzvy je stanovena v maximální výši 74 200 000 Kč.
 • Na část dotace „A“ (zvýšené náklady související s pandemií COVID-19) je alokována částka 44 200 000 Kč 2 a na část dotace „B“ (nájemné) je alokována částka 30 000 000 Kč. Tyto částky jsou předběžné, závazné v maximu. Alokované prostředky dotačního titulu budou přiznávány a vypláceny průběžně od data vyhlášení dotační výzvy až do vyčerpání celkového objemu alokovaných prostředků.
 • Část dotace „A“ se vypočte jako počet pečujících osob x nejvýše 12 000 Kč.
 • Část dotace „B“ se vypočte jako doložená cena měsíčního nájmu x 0,5 x nejvýše 6 měsíců.

Specifika a omezení:

 • Dotace nelze hradit dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek.
 • https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/mimoradna-dotace-2021-detske-skupiny
 • Dotace na nájemné je navržená tak, aby pokryla polovinu výdajů poskytovatele na nájemné na období 6 měsíců v průběhu roku 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>