Přeskočit na obsah

MPSV — Mimořádné dotační řízení pro sociální služby pro rok 2024, oblast B a C

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situací.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 11. 2024.

Příjemci podpory:

  • Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, tj. mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách (registraci).
  • V případě oblasti podpory C) jsou oprávněnými žadateli také kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situací v těchto oblastech podpory:
    • B) Zajištění péče dle zákona o sociálních službách prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče přesahuje více než 80 hodin měsíčně, v situacích snížené úhrady za poskytnutou péči.
    • C) Mimořádné situace podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách, kterými se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, dále poskytování péče o trojčata a vícerčata ze strany pečovatelské služby, případně další mimořádné situace ohrožující dostupnost sociálních služeb pro jejich uživatele.

Forma a výše podpory:

  • Na základě posouzení žádosti o dotaci rozhodne MPSV o přiznání dotace v plné výši, v částečné výši, případně žádost o dotaci zcela zamítne.

Specifika a omezení:

  • Podpořeny mohou být poskytované služby a výdaje realizované v období od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru