Přeskočit na obsah

MPSV — NPO Komponenta 3.3. — Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce — “Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby”

Dotace na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 11. 2022 do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy, Dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace, Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, Organizační složky státu, Spolky, Obecně prospěšné společnosti, Ústavy, Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, Nadace a nadační fondy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.
 • Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel obdrží podporu ve výši 100 %. 
 • Typ podporovaných vozidel: M1 (os.), M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus), N1 (nákl. do 3,5t).
  • Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo: 1 072 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jedno plug – in vozidlo: 800 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • Vozidla musí být registrována v České republice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru