Přeskočit na obsah

MPSV — NPO — Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II

Dotace na podporu projektů zaměřených na nákup vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, jež jsou poskytovány ambulantní a terénní formou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 7. 2023 do 31. 10. 2023 v 16. 00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy, Dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace, Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, a ve kterých má územně samosprávný celek 100 % podíl, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, a ve kterých má územně samosprávný celek 100 % podíl, Organizační složky státu, Spolky, Obecně prospěšné společnosti, Ústavy, Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, Nadace a nadační fondy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.
 • Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in.

Forma a výše podpory:

 • Žadatel obdrží podporu ve výši 100 %. 
 • Typ podporovaných vozidel: M1 (os.), M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus), N1 (nákl. do 3,5t).
  • Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo: 1 064 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jedno plug – in vozidlo: 792 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • Vozidla musí být registrována v České republice.
 • Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu činnost alespoň v jedné z těchto oblastí:
  • podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob;
  • sociální služby;
  • aktivity sociálního začleňování.
 • Maximální možný počet vozidel podpořených v rámci této výzvy je 5.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

6 komentářů na “MPSV — NPO — Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II”

 1. Josef Vaňous

  Dobrý den,
  prostřednictvím obecně prospěšné společnosti poskytujeme mimo jiné i terenní sociální službu. K tomu potřebujeme vyměnit vozidlo typu pik-up.
  Prosím o informaci, zda pro rok 2024 existuje nějaký dotační titul?

  Děkuji Vám za odpověď?

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   aktuálně je vyhlášena výzva Pardubického kraje v rámci Dotačního programu Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Lhůta pro podání žádostí: od 6. 12. 2023 do 18. 12. 2023. Mezi podporované aktivity spadá také Pořízení automobilu sloužícího k zajištění poskytování terénní sociální služby daným poskytovatelem sociálních služeb. Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč na projekt. Tato podpora je určena organizacím poskytujícím sociální služby na území Pardubického kraje (vyjma poskytovatelů pobytových služeb sociální péče) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více informací naleznete v dotačním titulu na stránkách kraje: https://deska.pardubickykraj.cz/dotacni-programy.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s.

  Dobrý den,
  letos to bude druhý rok co na území města Česká Lípa a jeho okolí zajišťujeme službu SENIOR ODVOZ osobním vozem. Rádi bychom rozšířili vozový park o modernější a seniory jistě pohodlnější vozidlo, které by umožňovalo i přepravu vozíčkářů bez nutnosti složitě demontování vozíku apod. Měsíčně vzhledem k jednomu vozidlu naši službu využije něco málo kolem cca 560 klientů, kteří chtějí přepravit nejen k lékaři, na úřady, ale i za kulturou, rodinou či na pietní místa. Poptávka začíná být vyšší. Je reálná šance získat prostřednictvím výzvy prostředky pro rozšíření vozového parku a zkvalitnění přepravy našich seniorů ? Děkuji Šimánková

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity, případně obnovu vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.
   Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude podporován nákup nízkoemisních elektromobilů a bezemisních vozidel s hybridním pohonem typu plug-in. Podporovanou aktivitou v oblasti zaváděných nízkoemisních technologií a v oblasti bezemisních technologií s alternativním pohonem je nákup nových silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:
   — M1 (osobní),
   — M2 a M3 do 7,5t (minibus),
   — N1 do 3,5 t (nákladní),
   a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:
   — Plug-in electric hybrid (PHEV)
   — Elektromobil (BEV)
   Pokud budete splňovat všechny podmínky výzvy, je možné podporu získat. V případě zájmu o pomoc se zpracováním žádosti se na mě můžete obrátit: lucie.tomcikova@dotacni.info.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 3. AUTODOPRAVA STREDNYs.r.o.
  AUTODOPRAVA STREDNYs.r.o.

  Dobrý den, již pátým rokem zajišťuji dopravu na území Chebského okresu motorovými vozidly, které již přestávají splňovat podmínky stanovené Městským úřadem v Chebu. Pro zkvalitnění této služby je zapotřebí zmodernizovat stávající vozový park. Moje společnost zajišťuje tuto službu pro více jak jeden tisíc sto držitelů průkazů starších 65+ let věku. Naše produktivita je průměrně více jak jeden tisíc třista osob měsíčně, které přepravíme k lékaři na úřad atd. Tuto činnost zajišťuji vozidly TAXI. Klasickou taxislužbu jsem přeorientoval na Senior dopravu a zřídil jsem novou společnost AUTODOPRAVA STREDNÝ s.r.o.
  V případě získání dotace na nákup vozidel poháněných el. energií popřípadě s pohonem na alternativní pohon, bych pořídil čtyři vozidla, která by byla potřebná na zajištění této služby. Děkuji Stredný Pavol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru