Přeskočit na obsah

MPSV — NPO — Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj

Dotace na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v DS s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb., v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb., čímž podpoří stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2023 do 19. 1. 2024 ve 12:00 hod.
 • Prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, Příspěvková organizace, Příspěvková organizace hlavního města Prahy, městské části hl. města Prahy, Veřejnoprávní VŠ, Ústavy Akademie věd, Veřejné výzkumné instituce, Spolky, Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva se zaměřuje na podporu evidovaných poskytovatelů služby péče o dítě v DS s cílem umožnit provozovatelům splnění nových požadavků v oblasti požární ochrany, které na ně klade novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb., v návaznosti na novelizaci zákona č. 247/2014 Sb., čímž podpoří stabilní a dlouhodobé fungování stávajících DS.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • stavební úpravy stávajícího objektu či zázemí DS (vč. vybavení) tak, aby prostory splňovaly kritéria současné novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS a o změně souvisejících zákonů (resp. novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb platné k 1. 8. 2023),
  • navýšení kapacity stávající DS, vč. úprav nezastavěných venkovních ploch (vč. exteriérového vybavení) určených pro pobyt a hry dětí dle požadavků ze zákona č. 247/2014 Sb.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy 200 mil. Kč.
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 250 tis. – 3 mil. Kč.
 • Podpora bude příjemci poskytnuta ve výši 100 % celkových schválených způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • V případě výzvy na Podporu adaptace stávajících DS na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj byla udržitelnost stanovena na 5 let.
 • Prodloužení termínu pro samotnou fyzickou realizaci operace, která může být nově ukončena až 31. 1. 2026. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru