Přeskočit na obsah

MPSV — NPO — Výzva č. 31 — 24 — 113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti — vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové, ambulantní a terénní) prostřednictvím transformace stávajících pobytových zařízení a náhrady stávajících zařízení prostřednictvím nově vybudovaných služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 2. 2024 do 31. 12. 2024 v 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo.
 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, Dobrovolný svazek obcí, Příspěvková organizace územního samosprávného celku, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Bude podporována rekonstrukce nebo výstavba objektů, podle stanovených podmínek, pro ohrožené děti, které budou co nejvíce podobné běžné rodinné domácnosti. Omezením počtu dětí v domácnosti, určením velikosti domácnosti a počtu ložnic pro děti, stejně tak vymezením lokality pro nákup, rekonstrukci nebo výstavby objektů dojde k eliminaci vlivu ústavní kultury jako takové na životy dětí.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • nákup nemovitostí včetně pozemků,
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy budov (objektů) určených pro pobytovou péči o děti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy,
  • vybudování, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. – 70,2 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 místo v budově infrastruktury pobytové péče o děti činí 1 950 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru