Přeskočit na obsah

MPSV — NPO — Výzva č. 31 — 24 — 114 — Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky

Cílem této výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny (komunitní služby pobytové) prostřednictvím nákupu bytových jednotek.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 2. 2024 do 31. 12. 2024 v 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo.
 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, Dobrovolný svazek obcí, Příspěvková organizace územního samosprávného celku, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl, Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Bude podporováno pořízení nemovitosti podle stanovených podmínek pro ohrožené děti, které budou co nejvíce podobné běžné rodinné domácnosti. Další podmínky jako např. omezení počtu dětí v domácnosti, určení velikosti domácnosti a počtu ložnic pro děti, stejně tak vymezení lokality pro nákup nemovitosti.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • nákup bytové/bytových jednotky/jednotek,
  • stavební úpravy vnitřních prostor nakupované/nakupovaných bytové/bytových jednotky/jednotek.
 • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených zařízení pro děti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a/nebo podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů:
  • Dětské domovy;
  • Dětské domovy se školou;
  • Diagnostické ústavy;
  • Výchovné ústavy;
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením (s cílovou skupinou do 18 let);
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou 100% dotace z RRF.
 • Minimální výše dotace na projekt 500 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 80 mil. Kč. 
 • Maximální výše dotace na 1 m² užitné plochy bytu pro ohrožené děti činí 84 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru