Přeskočit na obsah

MPSV — Obec přátelská rodině a seniorům

V rámci této výzvy je možné získat neinvestiční dotaci na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se o podporu prorodinných/ proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace je možné zasílat do 15. 2. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce České republiky nebo samostatná městská část / obvod, která je součástí statutárního města.
 • Žadatel musí mít samostatnou právní subjektivitu.

Typy podporovaných projektů:

 • Jedná se o podporu prorodinných/ proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací.
 • Podporované aktivity a opatření bezprostředně reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí a mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí na komunální úrovni.
 • Kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů a dalšími aktéry v této oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Výše neinvestiční dotace bude rozdělena dle příslušných velikostních kategorií obcí: 
  • I. do 600 obyvatel  — 500 000 Kč.
  • II. 601 – 3 000 obyvatel — 900 000 Kč.
  • III. 3 001 – 12 000 obyvatel — 1 100 000 Kč.
  • IV. 12 001 – 25 000 obyvatel — 1 500 000 Kč.
  • V. 25 001 a více obyvatel — 2 000 000 Kč.
 • Dotaci lze poskytnout do výše 100 % rozpočtovaných výdajů na schválenou žádost o dotaci.

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky dotace jsou určeny na úhradu nákladů projektu v časovém rozmezí, které vznikly od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 • Poskytnutí podpory pro realizaci projektu musí být dostatečně zviditelněno a propagováno.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru