Přeskočit na obsah

MPSV — Příspěvek na úhradu kurzu digitálního vzdělávání prostřednictvím Databáze rekvalifikací a dalšího vzdělávání — Výzva NPO

Výzva má za cíl více a efektivněji podpořit systémový rozvoj oblasti dalšího vzdělávání a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 6. 2023 do 31. 10. 2023 v 16. 00 hod.

Příjemci podpory:

 • Úřad práce České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kurz digitálního vzdělávání – jedná se o vzdělávací kurz, který splňuje vymezení digitálního vzdělávání, nabízený vzdělávacím zařízením prostřednictvím Databáze. Digitálním vzděláváním se pro účely tohoto nového nástroje APZ rozumí soubor dovedností nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití všech digitálních technologií. Takovéto dovednosti souvisejí nejen s digitalizací trhu práce, resp. digitalizací pracovních činností, ale s digitalizací celé společnosti.
 • Digitální vzdělávání se dále dělí na dvě kategorie:
  • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti IT – vzdělávání, které obsahuje výhradně získání přenositelných5 digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které výhradně (či z významné části) spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí.
  • Rozvoj digitálních dovedností v oblasti Průmyslu 4.0 – vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využívání autonomních systémů a umělé inteligence. Zpravidla se jedná o vzdělávání zaměřené na získání specifických6 či nepřenositelných7 digitálních kompetencí, jako např. schopnost obsluhovat výrobní stroje přímo ve výrobě. Rovněž se do této kategorie zařadí takové vzdělávání, kde digitální dovednosti nejsou nutně primárním cílem vzdělávání, ale osvojení si digitálních kompetencí je důležitým prostředkem pro využívání, ovládání a správu digitálních nástrojů potřebných pro výkon povolání (např. účetnictví s využitím výpočetní techniky atd.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 2 mld. Kč.
 • Podpora je poskytována formou příspěvku z RRF ve výši 82 % z konečné ceny kurzu uchazečům/zájemcům na částečnou úhradu kurzu v oblasti rozvoje digitálních dovedností.
 • Uchazeč/zájemce uhradí před nástupem na kurz 18 % ceny kurzu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 10. 2025.
 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru