Přeskočit na obsah

MPSV — Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb — Podpora mobility

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytujících sociální služby formou pobytovou, ambulantní a terénní.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí je od 04. 03. 2021 od 0:00 hodin do 04. 04. 2021 ve 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé oprávněni k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, ústav, sociální družstvo, spolek, obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů.
 • Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě.
 • Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí.
 • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 3 000 000 Kč, která tvoří max. 75 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 250 000 Kč.
 • Max. 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
 • Min. 25 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu hradí účastník programu z vlastních zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.
 • Maximální doba pro ukončení realizace akce je stanovena do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru